آقای

رئیس مرکز فضای مجازی و استاد دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

آقای

مدیر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد بهدادفر

آقای

دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد شریف خانی

آقای

دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حمید بهروزی

آقای

متخصص حوزه پردازش و انتقال تصویر در دانشگاه تهران و استاد دانشگاه اسکس انگلستان
نام و نام خانوادگی :
پرفسور محمد قنبری

آقای

دانشیار و مدیر گروه پژوهشی پردازش گفتار دانشکده، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسین صامتی

آقای

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی :
دکتر راهیل مهدیان طرقی

آقای

هيأت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي امير كبير
نام و نام خانوادگی :
دكتر محمد مهدي همايونپور