لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر راهیل مهدیان

دکتر راهیل مهدیان تکنیک ها و آلگوریتمهای یادگیری ماشین برای پردازش مدیا و دیتاهای حجیم مولانا 8:30-10

دکتر احسان پازوکی

دکتر احسان پازوکی کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل کلان داده خواجه نصیر 10:30-12

دکتر هشام فیلی

دکتر هشام فیلی استناد پذیری اسناد و عملیات در رسانه های نوین مولانا 10:30-12

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی توصیه های امنیتی در تجهیزات رسانه ای عطار 13:30-15

پروفسور کرافورد

پروفسور کرافورد زمینه های جدید فناوری در تولید محتوا و پخش خواجه نصیر 10:30-12