راهنمای تهیه پاورپوینت :
 • • نشست های تخصصی ارسالی باید مطابق فایل پاورپوینت هفدهمین اجلاس فناوری رسانه تدوین گردد.
 • نشست های تخصصی ارسالی باید مطابق فایل پاورپوینت هفدهمین اجلاس فناوری رسانه تدوین گردد.
 • موضوعاتی که با الگوی اجلاس مطابقت نداشته باشد و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد در چرخه داوری قرار نمی گیرد.
 • پاورپوینت ارائه باید با معرفی مختصر هر سخنران آغاز گردد و با توصیف موضوع تخصصی مورد نظر ادامه پیدا کند و در انتها به بحث و نتیجه گیری پرداخته شود.
 • حداکثر تعداد صفحات پاورپوینت که می تواند شامل شکل و جدول نیز باشد به ازای هر سخنران حداکثر 25 اسلاید می باشد.
 • فونت نگارش در پاورپوینت برای Title، Times New Roman Size: 28 و برای Text، Times New Roman Size: 24 می باشد.
 • پاورپوینت ارائه حتما باید به زبان انگلیسی باشد.
نحوه ارسال :
 • پذیرش موضوعات تخصصی فقط در فاصله زمانی 1 مرداد ماه تا 15 مهر ماه 1399 انجام خواهد شد. موضوعات ارسال شده پس از تاریخ مقرر بررسی نخواهند شد.
 • داوری مقالات در دو مرحله صورت می پذیرد.
 • هر فرد به عنوان مسئول پنل مجاز به ارسال حداکثر 3 نشست تخصصی می باشد.
 • ارسال موضوعات فقط از طریق وب سایت امکانپذیر است و موضوعاتی که از طرق دیگر ارسال گردد بررسی نخواهند شد.
 • موضوعات ارسالی بایستی دارای محتوای تخصصی و جدید مبتنی بر محور های اجلاس باشند.
 • موضوعات باید دارای رویکردهای فنی و کاربردی باشند.(موضوعات دارای رویکرد کاربردی در اولویت هستند)
 • تهیه پاورپوینت فقط به زبان انگلیسی پذیرفته می شوند
 • ارائه نشست می تواند به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام پذیرد.
مراحل نهایی کردن و ارسال پاورپوینت نشست های پذیرفته شده:
 • ورود به پنل کاربری و باز نمودن صفحه وضعیت نشست
 • اعمال ویرایش های لازم بر روی موضوع سخنرانی با توجه به نظر داوران
 • آپلود پاورپوینت نهایی نشست در سایت
 • توجه شود در این مرحله تغییر زبان مقاله، تغییر اسامی سخنرانان و مسئول پنل و تغییر عنوان سخنرانی مجاز نیست و منجر به حذف موضوع از کنفرانس می شود.