بی تردید آذر ماه امسال موسم تجلی توانمندی و عزم و اراده‌ی متخصصان فنی رسانه ملی در نمایش هرچه با شکوه‌تر فعل ما می توانیم در هفدهمین اجلاس فناوری رسانه خواهد بود. با توجه به شیوع بیماری کورونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، هفدهمین اجلاس فناوری رسانه را با برنامه های متنوع، نهم تا یازدهم آذر ماه 1399 به صورت مجازی و با استفاده از سامانه مورد نظر به نشانی imtec.irib.ir برگزار خواهد شد. معاونت توسعه و فناوری رسانه که برگزاری 16 اجلاس پیشین را در تجربه کاری خود به ثبت رسانده، بر آن است تا با بهره گیری از فضای مجازی و برگزاری موفق اجلاسی دیگر گامی در راه نمایش استعدادهای فنی همکاران در سراسر کشور برداشته و در راه بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه ای کشور تلاش دوچندان نماید.