تاریخ برگزاری کنفرانس

21 و 22 آبان ماه 1398 

مهلت ارسال مقالات

10 مهر 1398

تاریخ اعلام نتایج

10 آبان 1398

تاریخ ارسال نسخه نهایی مقاله

15 آبان 1398

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس

25 آبان ماه 1398

محل برگزاری

سالن همایش های سازمان صدا و سیما