برگزاری جلسه هماهنگی و راهبردی هفدهمین اجلاس فناوری رسانه با حضور دبیران کمیته ها و کارگروه ها با رعایت...
جلسه با موضوع فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید برای هفدهمین اجلاس فناوری رسانه با حضور...
برگزاری جلسه کارگروه فناوری اطلاعات - بخش اول