سخنرانی دکتر علیدادی در افتتاحیه هفدهمین اجلاس فناوری رسانه
سخنرانی رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
اهداء لوح تقدیر و تندیس هفدهمین اجلاس فناوری رسانه
از اجلاس شانزدهم تا اجلاس هفدهم
هفدهمین اجلاس فناوری رسانه
گفتگو با مهندس شریفی دبیر هفدهمین اجلاس فناوری رسانه
فراخوان مقاله و طرح و ایده خلاقانه هفدمین اجلاس فناوری رسانه