گفتگو با مهندس شریفی دبیر هفدهمین اجلاس فناوری رسانه
فراخوان مقاله و طرح و ایده خلاقانه هفدمین اجلاس فناوری رسانه