دکتر رضا علیدادی

رئیس اجلاس
نام و نام خانوادگی :
دکتر رضا علیدادی

مهندس علیرضا شریفی

دبیر اجلاس
نام و نام خانوادگی :
مهندس علیرضا شریفی

دکتر محمد عسگری

دبیر کمیته علمی و فناوری
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

بهنام مکوندی

دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
نام و نام خانوادگی :
آقای بهنام مکوندی

مهندس حسن مداد

دبیر کارگروه پشتیبانی فنی
نام و نام خانوادگی :
مهندس حسن مداد

مهندس محمد علی غفوریان

دبیر کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمد علی غفوریان

مهندس حمیدرضا غیاثوند

دبیر کارگروه ارزیابی سالیانه شرکتها
نام و نام خانوادگی :
مهندس حمیدرضا غیاثوند

سید حمید رضا حسینی رستمی

دبیرکارگروه طرح ها و ایده های خلاقانه،رونمایی،منطقه فناوری آینده
نام و نام خانوادگی :
سید حمید رضا حسینی رستمی

مهندس مجتبی سیاه تیری

کارگروه هماهنگی برنامه های رئیس اجلاس
نام و نام خانوادگی :
مهندس مجتبی سیاه تیری

آقای سعید سیفی

دبیر کمیته مالی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی :
آقای سعید سیفی

مهندس محمد باقر درویش امیری

دبیر کمیته اجرایی
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمد باقر درویش امیری

مهندس ناصر شرفی

دبیر کارگروه فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی :
مهندس ناصر شرفی

محمود سلیمانی

مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمود سلیمانی

مهندس آسنجرانی

دبیر کارگروه نظرسنجی اجلاس
نام و نام خانوادگی :
مهندس منوچهر آسنجرانی

مهندس علیرضا پورصابر

دبیر کارگروه برنامه های زنده
نام و نام خانوادگی :
مهندس علیرضا پورصابر

دکتر آرش قندچی

دبیر کارگروه نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
دکتر آرش قندچی

مهندس بحرینی

دبیر کارگروه هماهنگی آموزشی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بحرینی

مهندس فرشید بهجت محمدی

دبیر کارگروه مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس فرشید بهجت محمدی

مهندس امید رشوند

دبیر کارگروه ارزیابی نشست ها
نام و نام خانوادگی :
مهندس امید رشوند

مهندس یداله همتی

دبیر کارگروه نشست ها
نام و نام خانوادگی :
مهندس یداله همتی

مهندس ابوالفضل صالحی

دبیر کارگروه فناوری های نوین تولید
نام و نام خانوادگی :
مهندس ابوالفضل صالحی

مهندس مهدی سیاسی فر

دبیر کارگروه مدعوین خارجی
نام و نام خانوادگی :
مهندس مهدی سیاسی فر

مهندس محمد دامغانیان

دبیر کارگروه مدعوین داخلی
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمد دامغانیان

مهندس سیدمحسن بلادیان

دبیر کارگروه تشریفات ، ستاد بحران و پدافند غیرعامل
نام و نام خانوادگی :
مهندس سیدمحسن بلادیان