مراسم افتتاحیه پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه با حضور دکتر علیدادی