لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محمدیحیی سطانی

محمدیحیی سطانی پنل راهکار هایSDC در دیتاسنتر های صدا و سیما و کاربرد های CDN برای مقابله با حملات DDOS مولانا 8:30-10
ارائه رزومه فیلم